Integrative Mind Body Therapy

אריאל האוסמן

פסיכותרפיה גופנית

פסיכותרפיה גופנית

פסיכותרפיה גופנית - מה היא?

גישה טיפולית שבמקורה פותחה על ידי וילהלם רייך, תלמידו של זיגמונד פרוייד. רייך התבונן בטיפוליו של פרוייד וראה כי בזמן הטיפול הוורבלי (הפסיכואנליטי), מגיב גופו של המטופל במקביל וביחס להתרחשויות הנפשיות.
רייך היה חלוץ בתקופתו, כאשר החל להתייחס לתהליכים נפשיים וגופניים גם יחד. הוא החל להשתמש בהתבוננות גופנית ובמגע כחלק מהטיפול.
הנחת יסוד בטיפול בפסיכותרפיה גופנית, שלתהליכים נפשיים הקשרים גופניים, ולתהליכים גופניים הקשרים נפשיים. הגוף ונפש אחד הם!
זיכרונות, טראומות ורגשות עצורים כמידע בתאי הגוף של האדם. העבר שלנו, חוויותינו מגיל צעיר מוטבעים כחותם בתוך גופינו ומשפיעים על הדפוסים הרגשיים, ההתנהגותיים והגופניים. הגוף שלנו מנסה לאותת לנו, לסמן לנו ולומר רבות, על הדרך שבה אנו חיים את חיינו - על הסכסוכים הפנימיים והחיצוניים, על הרגשות שלנו ועל הנפש שלנו. לרוב, גופנו עושה זאת דרך תחושות גופניות, כאבים, מיחושים ומחלות.
הפסיכותרפיה הגופנית מאפשרת את ההתבוננות, המגע, הקשר עם כל אלה, במטרה למצוא איזון וריפוי פנימי.

זרמים וגישות:

כפי שהזכרתי, וילהלם רייך, היה אבי הפסיכותרפיה הגופנית. תלמידו של רייך, אלכסנדר לואן פיתח את תורתו לזרם שנקרא ביואנרגיה. רייך ולואן פיתחו את עיקר עבודתם בארצות הברית. הזרמים האמריקאים אופיינו בעבודה חזקה, אשר נכנסה בגוף, בתוך הדפוסים הגופניים, ב"שבירת" החסימות. לעומת זאת, באירופה, צמחו זרמים מאופקים, עדינים יותר, רכים, אשר דגלו ב"המסת" השריון השרירי וב"פיתוי" ההגנות והחסימות. המיסדים של גישות אלה היו גרדה בויסן שפיתחה את העבודה הביודינאמית, ודיויד בוהדלה, אבי הביוסינתזה. הרקע התרבותי השונה, ההסטוריה השונה, הצמיחו גישות שונות לפסיכותרפיה הגופנית. במאמר אתמקד בעבודתם של רייך, בויסן ובואדלה. למאמר המלא

אריאל האוסמן - פסיכותרפיה גופנית Integrative Mind Body Therapy
טל. 054-483223 , דואר arial.housman@gmail.com

All Right Reserved © to NEMASHIM studio - Develop and Design | Print Design | Branding | Illustartion Art