אינפלמיל גל לשרירים תפוסים

משחה לטיפול בדלקות

מובהר בזה כי כל המידע המוצג באתר ובמאמרים המובאים בו הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת רפואית מוסמכת. התוכן המובא באתר ובמאמרים המפורסמים בו איננו מכוון לתת מענה לצרכים פרטניים של כל משתמש/ת ו/או גולש/ת והוא מובא ומוצג בתצורתו הכללית. מחברי התכנים באתר ו/או מ.א.מוצרי בריאות וטבע בע"מ אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים/ות והגולשים/ות באתר ואלה מופנים לקבל עצה מקצועית מגורם מוסמך לפני כל פעולה המסתמכת על התכנים האמורים. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל יודגש כי השימוש במוצרי סיליציאה-הובנר הינו בהתאם להוראות היצרן הספציפיות המצורפות לאריזתו של כל מוצר, ויש לפעול על פיהן.

All Right Reserved © to NEMASHIM studio - Develop and Design | Print Design | Branding | Illustartion Art